CS:GO Poradnik Bunnyhop - Komenda na Auto BH

4

Poradnik CSGO o podstawach Bunnyhop.

Komenda na Auto Bunny Hop

sv_autobunnyhopping 1 - Włącza auto bh na serwerze lokalnym.
sv_enablebunnyhopping - Wyłącza limit prędkości.

Powyższa komenda włącza auto bunnyhop na serwerze lokalnym, jeśli chcemy uruchomić bunnyhopa na własnym serwerze musimy mieć dostęp do rcon'a po czym wpisujemy rcon sv_autobunnyhopping 1

Komendy na ułatwiony Bunnyhop

sv_staminamax 0
sv_staminajumpcost 0
sv_staminalandcost 0
sv_staminarecoveryrate 0
sv_airaccelerate 1000
sv_accelerate 10

Bindy na Bunny Hop:

Scroll na góre:

bind "MWHEELUP" "+jump"

Scroll na dół:

bind "MWHEELDOWN" "+jump"

Aby cofnąć bindy:

bind "MWHEELUP" "invprev"
bind "MWHEELDOWN" "invnext"

Share.