CS:GO - Kolorowa Konsola - Jak zmienić kolor tekstu

0

W tym wpisie dowiesz się jak zmienić kolor tekstu w konsoli, aby nadać jej małych zmian i wyróżnić ważniejszy tekst w konsoli.

Komendy, które poznasz w tym wpisie należy dopisać do pliku autoexec.cfg - w innym przypadku zmiana koloru tekstu może się nie zapisać po wyłączeniu gry. Nie masz takiego pliku? zobacz ten poradnik.

Komenda na zmianę koloru konsoli w CS:GO

Do zmiany koloru tekstu posłuży nam komend log_color, w której musimy ustalić kanał tekstu oraz kod wybranego koloru. Przykładowa komenda wygląda następująco:

log_color General EE7E50EE
log_color Console EE7E50EE

Powyższe komendy zmienią nam kolor głównego tekstu w konsoli na pomarańczowy. Możemy również ustalić kolory tekstu dla innych kanałów - listę kanałów znajdziesz pod komendą log_dumpchannels.

Poniżej znajdziesz więcej kolorów, które możesz wykorzystać w komendzie. Na samym końcu tego wpisu znajdziesz również komendę na przywrócenie domyślnych kolorów w konsoli.

log_color General 000000FF; log_color Console 000000FF

log_color General 00BFFFFF; log_color Console 00BFFFFF

log_color General 9370D8FF; log_color Console 9370D8FF

log_color General 008000FF; log_color Console 008000FF

log_color General ADFF2FFF; log_color Console ADFF2FFF

log_color General 00FF00FF; log_color Console 00FF00FF

log_color General EE7E50EE; log_color Console EE7E50EE

log_color General FF7F50FF; log_color Console FF7F50FF

log_color General FF69B4FF; log_color Console FF69B4FF

log_color General FF0000FF; log_color Console FF0000FF

log_color General CD5C5CFF; log_color Console CD5C5CFF

log_color General FFD700FF; log_color Console FFD700FF

log_color General DAA520FF; log_color Console DAA520FF

log_color General 00FFFFFF; log_color Console 00FFFFFF

log_color General FF1493FF; log_color Console FF1493FF

log_color General 008B8BFF; log_color Console 008B8BFF

Listę kolorów zaczerpnąłem z tej strony - znajdziesz tu również więcej kolorów.

Jak przywrócić biały tekst w konsoli?

Wystarczy wpisać w konsolę poniższe komendy, aby przywrócić domyślny, biały kolor tekstu.
Jeśli z kolei komendy na zmianę tekstu dopisałeś do pliki autoexec zmień wartość komend log_color na FFFFFFFF.

log_color General FFFFFFFF
log_color Console FFFFFFFF

Share.

Leave A Reply