CS:GO - Ustawienia, Config, Celownik, Parametry

Jeśli szukasz poradnika jak stworzyć swój config w CS:GO - http://sniper13.pl/csgo-config/

Wiele osób pyta się o moje ustawienia - celownik, config oraz parametry startowe - tak więc:

Celownik:

cs go celownik

cl_crosshair_drawoutline "1"
cl_crosshair_dynamic_maxdist_splitratio "0.35"
cl_crosshair_dynamic_splitalpha_innermod "1"
cl_crosshair_dynamic_splitalpha_outermod "0.5"
cl_crosshair_dynamic_splitdist "7"
cl_crosshair_outlinethickness "1"
cl_crosshair_sniper_show_normal_inaccuracy "1"
cl_crosshair_sniper_width "2"
cl_crosshairalpha "200"
cl_crosshaircolor "1"
cl_crosshaircolor_b "50"
cl_crosshaircolor_g "250"
cl_crosshaircolor_r "50"
cl_crosshairdot "0"
cl_crosshairgap "-2"
cl_crosshairgap_useweaponvalue "0"
cl_crosshairscale "0"
cl_crosshairsize "3"
cl_crosshairstyle "4"
cl_crosshairthickness "1.3"
cl_crosshairusealpha "1"
cl_fixedcrosshairgap "23.000000"
*Na każdej rozdzielczości celownik może się trochę różnić.

Config:

  • Poprawiony celownik w AWP
  • Mniejszy net graph
  • Lepsza widoczność na radarze
  • Czyszczenie krwi
  • Ustawienia dźwięku
  • Naprawianie tabeli wyników (Bind)
  • Komendy na FPS
  • Podgłaśnianie gry podczas cichego chodzenia
  • Skróty komend

I wiele innych przydatnych komend i bindów!

Pobierz Config Ostatnia aktualizacja: 2017-03-16 | Pobrań: 15,641

// Config by Sniper 13'
// Ostatnia aktualizacja - 2017-03-16

// USTAWIENIA MYSZKI
// DPI 500 - HZ 1000
// Windows 6/11 | Precyzja OFF
sensitivity "2.4" // Czułość myszki
zoom_sensitivity_ratio_mouse "1" // Czułość myszki podczas celownia z awp/scout

// USTAWIENIA DZWIEKU
volume "0.09" // Ogólna głośność gry.
snd_mixahead "0.06" // Zmniejsza opóźnienie dźwięku na 60ms // def. 100ms - Jeśli masz starszy komputer nie korzystaj z tego, gdyż może zmniejszyć FPS.
voice_scale "0.7" // Głośność komunikacji głosowej na 70%
voice_mixer_volume "0.6" // Głoścność mikrofonu na 60% - W twoim przypadku 30% może być zbyt mało.

snd_menumusic_volume "0.1" // Głośnosc muzyki w menu
snd_musicvolume "0.1" // Głośność muzyki w grze na 40%
snd_roundstart_volume "0" // Wyłączenie muzyki na początku rundy
snd_roundend_volume "0" // Wyłączenie muzyki na końcu rundy
snd_mapobjective_volume "0" // Wyłączenie muzyki po podlożeniu bomby
snd_deathcamera_volume "0" // Wyłączenie muzyki podczas zgonu.

// USTAWIENIA MODELU
cl_bobamt_lat 0.1 // Zmniejsza poziom trzesienia sie celownika w awp/scout.
cl_bobamt_vert 0.1 // Zmniejsza poziom trzesienia sie celownika w awp/scout.
cl_bob_lower_amt 5 // Minimalne trzesienie sie broni.
cl_bobcycle 0.98 // Minimalne trzesienie sie broni.

// ŁĄCZE i SERWERY
rate "786432"
cl_updaterate "128"
cl_cmdrate "128"
cl_interp "0"
cl_interp_ratio "2"

cl_timeout "1337"
cl_predictweapons "1"
cl_forcepreload "1" // Całkowite załadowanie mapy podczas dołączania na serwer.
mm_dedicated_search_maxping "60" // Maksymalny ping na MM podczas wyszukiwania meczu.

// USTAWIENIA NET GRAPH
net_graph "1" // Włącza net graph - pokazywanie fps, pingu, tickrate itd.
net_graphproportionalfont "0.5" // Zmniejszenie czcionki w net graph
net_graphheight "64"

// HUD
cl_hud_color 1 // Zmienia kolor hudu
hud_scaling 0.88 // Skala hudu

// USTAWIENIA RADARU
cl_hud_radar_scale 1.15 // Powiększa radar.
cl_radar_icon_scale_min 0.9 // Większe ikonki graczy na radarze.
cl_radar_always_centered 0 // Wyłącza czarne tło wokół radaru, dzięki temu więcej widać na mapie.
cl_radar_scale 0.4 // Skala mapy na radarze.

// Celownik
cl_crosshairstyle "4" // Styl celownika - kompletnie statyczny.
cl_crosshairsize "3" // Wielkość celownika.
cl_crosshairscale "0"
cl_crosshairdot "0"
cl_crosshairgap "-2"
cl_crosshairthickness "1.3"

cl_crosshair_drawoutline "1"
cl_crosshair_dynamic_maxdist_splitratio "0.35"
cl_crosshair_dynamic_splitalpha_innermod "1"
cl_crosshair_dynamic_splitalpha_outermod "0.5"
cl_crosshair_dynamic_splitdist "7"
cl_crosshair_outlinethickness "1"
cl_crosshairalpha "200"
cl_crosshaircolor "1"
cl_crosshaircolor_b "50"
cl_crosshaircolor_g "250"
cl_crosshaircolor_r "50"
cl_crosshairusealpha "1"
cl_fixedcrosshairgap "23.000000"

//////////////////
////~~Bindy~~////
////////////////
bind uparrow "say ¯\_(ツ)_/¯"
bind "f10" "disconnect" // Rage quit bind.
bind "alt" "noclip" // Noclip podczas ćwieczenia.
bind "MOUSE5" "use weapon_flashbang" // Wyciąganie flasha bocznym klawiszem myszy
bind "shift" "+speed;r_cleardecals" // Czyści mape z krwi podczas nacisnięcia shift
bind "r" "+reload;r_cleardecals" // Czyści mape z krwi podczas przeładowania
bind "v" "+voicerecord" // Mikrofon pod V
bind "-" "sv_cheats 1; toggle mat_postprocess_enable; sv_skyname vertigoblue_hdr" // Włączenie sv cheats, zmiana skyboxa na vertigo oraz wyłączenie post procesu. (Tylko lokalnie)

// WYŚWIETLANIE NICKÓW PRZEZ ŚCIANY

bind "CapsLock" "id"
alias id id1
alias id1 "+cl_show_team_equipment; alias id id2"
alias id2 "-cl_show_team_equipment; alias id id1"

// SKAKANIE NA SCROLLU
bind "mwheelup" "+jump"

// CELOWNIK DO GRANATÓW
// Pzytrzymanie CapsLocka włączy celownik na cały ekran.

bind "z" "+crosshairsmoke"
alias "-crosshairsmoke" "cl_crosshairsize 2.7;cl_crosshairdot 0;cl_crosshairgap -2"
alias "+crosshairsmoke" "cl_crosshairsize 1337;cl_crosshairdot 0;cl_crosshairgap -5"

// NAPRAWA TAB I KONSOLI
// Zmień rozdziałke na swoją!

alias "fixres" "mat_setvideomode 1920 1080 1; mat_setvideomode 1920 1080 0"

// Do tego możesz zrobić bind w innym przypadku musisz wpisać fixres w konsoli.
// bind "klawisz" "fixres" // Skasuj // przed bindem

// SPAMOWANIE PISTOLETAMI
// Bind kupuje i automatycznie wyrzuca pistolety na respie.
alias pspam "buy hegrenade;buy glock;buy hkp2000;drop"
bind "KP_MULTIPLY" "pspam"

// POKAZYWANIE MIEJSCA BOMBY
// Nacisnięcie klawisza E włącza podpowiedźi w grze - widać gdzie znajduje się bomba.

alias "+paka" "+use; gameinstructor_enable 1"
alias "-paka" "-use; gameinstructor_enable 0"
bind "e" "+paka"

// WYŻSZY SKOK
alias "+hjump" "+jump; +duck"
alias "-hjump" "-jump; -duck"
bind "space" "+hjump"

// VOLUME UP PODCZAS CICHEGO CHODZENIA

//Chodzenie:
alias +shh "incrementvar volume 0 1 0.05;+speed;r_cleardecals"
alias -shh "incrementvar volume 0 1 -0.05;-speed"
bind "shift" "+shh"

//Kucanie / off
//alias +shhd "incrementvar volume 0 1 0.1;+duck;r_cleardecals"
//alias -shhd "incrementvar volume 0 1 -0.1;-duck"
//bind "CTRL" "+shhd"

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////// WIĘCEJ PRZYDATNYCH BINDÓW ZNAJDZIESZ NA - sniper13.pl/csgo-przydatne-bindy/////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// INNE KOMENDY
cl_use_opens_buy_menu "0" // Wyłącza możliwość kupowania broni przyciskiem E (+use) Dzięki temu można podnieść broń.
cl_disablehtmlmotd "0"
fps_max "399" // max fps 399 - nie widzę różnicy po 400 fps.
cl_showhelp "0" // Wyłączenie podpowiedzi w grze
cl_autowepswitch "0" // Wyłącza auto wybieranie broni która podnosimy
cl_disablefreezecam "1" // Zapomniałem co to robi 😀
cl_dm_buyrandomweapons "0" // Wyłączenie losowych broni na DM Valve.
cl_showloadout "1" // Wyświetlanie ikon broni w prawym dolnym rogu.
cl_clanid "7203033" // Grupa steam
engine_no_focus_sleep "30" // alt+tab nie zatrzymuje CS na stream.
cl_crosshair_sniper_width 2.7 // Grubsze linie w AWP

// WIĘCEJ FPS
muzzleflash_light "0" // Wyłączenie rozbłysku flasha
r_dynamic "0" // Wyłączenie rozbłysku podczas strzelania
r_drawtracers_firstperson 0 // Wyłącznie lecących pocisków z karabinu (Pierwsza osoba)

func_break_max_pieces "0" // Wyłączenie odpadków po rozwalonych elementatch na mapie.

// Szybkie wychodzenie z gry/serwera

alias "q" "quit"
alias "qq" "quit"
alias "dc" "disconnect"
alias "rr" "retry"
alias "s" "status"
alias "4fun" "connect 193.33.176.93:27015"

// Szybkie dawanie broni
// Nie trzeba wpisywać w konsoli give weapon_nazwabroni, wystarczy wpisać tylko jej nazwe.

alias "ak" "give weapon_ak47"
alias "m4" "give weapon_m4a1"
alias "m4s" "give weapon_m4a1_silencer"
alias "galil" "give weapon_galilar"
alias "famas" "give weapon_famas"
alias "aug" "give weapon_aug"
alias "sg" "give weapon_sg556"
alias "tec" "give weapon_tec9"
alias "fiveseven" "give weapon_fiveseven"
alias "cz" "give weapon_cz75a"
alias "beretki" "give weapon_elite"
alias "dual" "give weapon_elite"
alias "p2000" "give weapon_hkp2000"
alias "usp" "give weapon_usp_silencer"
alias "glock" "give weapon_glock"
alias "deagle" "give weapon_deagle"
alias "p250" "give weapon_p250"
alias "mp9" "give weapon_mp9"
alias "mac10" "give weapon_mac10"
alias "uzi" "give weapon_mac10"
alias "mp7" "give weapon_mp7"
alias "bizon" "give weapon_bizon"
alias "ump" "give weapon_ump45"
alias "mag7" "give weapon_mag7"
alias "swag7" "give weapon_mag7"
alias "sawedoff" "give weapon_sawedoff"
alias "sawnoff" "give weapon_sawedoff"
alias "soff" "give weapon_sawedoff"
alias "sawed" "give weapon_sawedoff"
alias "sawn" "give weapon_sawedoff"
alias "nova" "give weapon_nova"
alias "xm" "give weapon_xm1014"
alias "xm1014" "give weapon_xm1014"
alias "awp" "give weapon_awp"
alias "scout" "give weapon_ssg08"
alias "scar" "give weapon_scar20"
alias "scar20" "give weapon_scar20"
alias "g3" "give weapon_g3sg1"
alias "c4" "give weapon_c4"
alias "paka" "give weapon_c4"
alias "negev" "give weapon_negev"
alias "m249" "give weapon_m249"
alias "revolver" "give weapon_revolver"

// MAPY
alias "mirage" "map de_mirage"
alias "nuke" "map de_nuke"
alias "aztec" "map de_aztec "
alias "cache" "map de_cache"
alias "cobble" "map de_cbble"
alias "dust" "map de_dust"
alias "dust2" "map de_dust2"
alias "inferno" "map de_inferno"
alias "overpass" "map de_overpass"
alias "season" "map de_season"
alias "train" "map de_tain"
alias "vertigo" "map de_vertigo"

// INFO W KONSOLI, ŻE AUTOEXEC SIĘ ZAŁADOWAŁ.

echo " "
echo " "
echo "+---------------------------------------------------------------------------+"
echo "| SNAJPEROS KOMPANIEROS CEFGENIEROS LOADEOS |"
echo "+---------------------------------------------------------------------------+"
echo " "
echo " "

// WAŻNA KOMENDA!
// BEZ PONIŻSZEJ KOMEDY AUTOEXEC NIE URUCHOMI SIĘ!

host_writeconfig

 

Ustawienia Video:

ustawienia video csgo

Ustawienia Myszki:

HZ - 1000
DPI - 500
Czułość - 2.4
Bezpośrednio odczyt wyłączony. (Normalnie bym to włączył, ale jestem już przyzwyczajony ;])
Windows - 6/11
Wskaźnik przyśpieszenia odznaczony.

Parametry Startowe:

-refresh 144 -tickrate 128 -novid +set phys_pushscale 900 +cs_enable_player_physics_box 1 -language spanish -maxplayers 64 -maxplayers_override 64 +mat_queue_mode 2

* Jeśli nie wiesz czym są parametry startowe, to zapraszam TUTAJ


Korzystając z strony zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close